Blog Image

EkoBroar

Positiv och Inspirerande

EkoBroar vill inspirera till att skapa länkar till en bättre miljö


Anordning och förfarande vid energibrunn (SE530593)

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 29 May, 2014 10:02

Idén
som är patenterad är att i en brunn, för till exempel bergvärme
öka mängden energi som kan hämtas från brunnen. Det görs genom
att helt enkelt ”röra om” grundvattnet i brunnen så att vattnet
värmas upp effektivare och därmed mera värme kan överföras
vidare till ledningar och senare till byggnaden. En pump används
för att ”röra om” vattnet i brunnen.

Se hela patentet:

http://was.prv.se/spd/pdf/YDnYPmKgwTjWS3oljenFlQ/SE530593.C2.pdfAnordning och metod för omformning av vågkraft till elektrisk energi (SE536349)

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 01 May, 2014 19:42

Handlar om:
En ny konstruktion av ett vågkraftverk.

Tidigare under rubrik ”Svenska Patent” presenterade
vi en ”klassiskt” vågkraftverk med en boj som flyter på
havsytan och som är kopplad till en generator fastmonterad på
havets botten.

Den här konstruktionen har en behållare som kan flyta
på havsytan och behållaren har två mindre tankar på varsin sida.
Inuti behållaren och tankarna strömmar en vätska. Vågorna gör
att ena tanken hamnar högre en den andra och då strömmar vätskan
från den behållaren som får högre position till den andra tanken.
När vätskan förflyttar sig mellan tankarna passerar den en turbin
som driver en generator som kan producera el.

Se hela patentet:
ttp://was.prv.se/spd/pdf/PgXnJ_58OJ3WS3oljenFlQ/SE536349.C2.pdfFörfarande för generering av förnybara flytande material och bränslen med användning av ångpyrolys (SE535121)

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 12 Apr, 2014 23:49

Handlar om:
Patentet handlar om att omvandla, till exempel kommunala fasta
avfall som innehåller plast, gummi eller biomassa till bioolja som
kan användas som bränsle till fordon eller i energianläggningar.

Löser problem med:
Generella miljöproblem som orsakas av ökande mängder avfall och
utsläpp från avgaser vid förbränning av bränsle som kommer från
olja.

Funktion:
Metoden i patentet är en utvecklad pyrolys och använder sig av
högtemperaturånga som gör att biooljan man får har högre
kvalitet.


Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/DkjD2KSq2WHWS3oljenFlQ/SE535121.C2.pdf

Mer om
pyrolys och fövätskning:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrolys
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rv%C3%A4tskning

”Direkt
förvätskning av biomassa. Biomassa
kan förvätskas genom pyrolus. Genom kraftig, snabb upphettning av
biomassa i frånvaro av syre kan en vätska fås, som oftast kallas
för pyrolysolja Den kan användas som bränsle eller som råvara för
utvinning av kemikalier Metoder att framställa vätskeformigt
biobränsle ur biomassa har av outgrundlig anledning börjat kallas
Biomass to liquid även på svenska.

Direkt förvätskning
av sorterat avfall. Blandningar av förpackningsplast, till
exempel polyeten, polypropen och polystyren, skumgummi, m.m. papper
och finmalet träavfall från till exempel byggen, gamla möbler,
m.m. kan direkt förvätskas med processer som är under utveckling i
bl.a. Tyskland och USA”
Förfarande för anordnande av rotorblad på ett vindkraftverk, NCC Construction Sverige AB, (SE532927)

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 30 Mar, 2014 20:42

Handlar om:
Patentet handlar om att förenkla montering av
rotorbladen vid ett vindkraftverk.

Löser problem med:
Man vill bygga högre vindkraftverk eftersom då kan
man utvinna mera vindenergi. Problemet är att det finns få mobila
kranar som har lyfthöjd över 100 meter. Väntetiden på lämpliga
kranar är lång och att lyfta rotorblad med dagens teknik kan orsaka
skador på bladen.

Funktion:
Rotornavet har två genomgående hål på var sin sida.
En vinsch är monterad uppe på navet. Man vinschar upp rotorbladen
men hjälp av vajer som går igenom hålen.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/lErvFLpbvE7WS3oljenFlQ/SE532927.C2.pdfAnordning för kylning (SE532237)

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 22 Mar, 2014 10:26

Handlar om:
Patentet handlar om att kyla matvaror som förvaras i
stora kylrum så att man kan få snabbare och jämnare kylning av
varorna samtidigt som man kan spara energi därför att kylningen är
inriktad mot varorna och inte mot hela rummet som idag.

Löser problem med:
Långsam och ojämn kylning av matvaror som förvaras i
stora kylrum kan orsaka att varorna inte håller lika länge.

Funktion:
Man leder in kalluft genom ställningen som pallar med
matvaror är placerade på. I ställningen finns hål så att luften
kan blåsas direkt på varorna. I ställningen på andra sidan av
pallen finns hål för att suga in luften som har passerat mellan
varorna. På så sätt riktas den kalla luften direkt mot varorna så
att effektivare kylning uppnås och man slösar inte bort energin på
att kyla ett tomt utrymme.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/KFWSMm7P4aPWS3oljenFlQ/SE532237.C2.pdfAnordning för transport och förvaring av personbilar (SE535553)

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 09 Mar, 2014 09:32

Handlar om:
Patentet handlar om att transportera bilar på ett sätt
som sparar plats, energi och miljö.

Löser problem med:
Idag, när nya bilar ska transporteras med, till
exempel båt krävs det mycket stora parkeringsplatser för
mellanlagring. När bilarna ska lastas på och av behövs stor antal
förare som kan parkera om bilarna mellan kajen och båten. Stor risk
för skador på bilarna under hela transporten från fabrik till
kund.

Funktion:
Flera bilar parkers/placeras vertikalt i en speciell
container. Senare kan man lasta på och av hela container på båt,
tåg eller lastbil. Bilarna transporteras då skyddade i container
och mindre plats krävs för transport.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/Zc5emSXJtpjWS3oljenFlQ/SE535553.C2.pdfKemisk värmepump med fast substans (SE513178)

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 02 Mar, 2014 11:04

Handlar om:
Patentet är ett av de första patenten Climatewell tog
på kemiska värmepumpar. Detta patent handlar om att förbättra den
aktiva substansen (salt, torkmedel) i värmepumpen så att den kan
drivas av solenergin och klara av många upprepande cykler.

Löser problem med:
Tidigare använda substanser var inte tillräckligt bra
för att göra kemiska värmepumpar effektiva. Svårt att
kommersialisera sådana pumpar.

Funktion:
En rad kemiska substanser används, där bland annat
koboltklorid som också finns i de små torkpåsarna vi kan hitta i
nyköpta skor.


Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/V6hSpT36tQjWS3oljenFlQ/SE513178.C2.pdf

Läs mer om Climatewell och om hur en kemisk värmepump fungerar:

http://www.vvsforum.se/index.php3?use=publisher&id=3392

Solvärmen värmer den
salthaltiga lösningen i botten som blir alltmer koncentrerad. Fler och
fler saltkristaller bildas. Det förångade vattnet tar sig upp i det
svalare kärlet där det kondenserar. Vattennivån stiger.

Man skulle kunna säga att saltlösningen ständigt
”vill ha” fler vattenmolekyler eftersom vattnet och det lösta saltet
binder starkt varandra. I det övre kärlet förångas därför
vattenmolekylerna och transporteras ner till saltlösningen i det undre
kärlet där allt fler kristaller går i lösning. Eftersom
vattenmolekylerna i det undre kärlet går över från gasform till flytande
form frigörs det energi och lösningen blir varm. På samma sätt blir det
övre kärlet kallt när vattnet förångas. Man kan jämföra det med att
kroppen kyls av när man svettas.Vågkraftsaggregat (SE520921)

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 16 Feb, 2014 14:48

Handlar om:
Patentet handlar om att omvandla energin i vågor till
elektricitet.

Löser problem med:
Att tidigare försök mad att kommersialisera
elproduktionen från vågor misslyckades. Det på grund av att
vågkraftverken har i huvudsak varit försöksanläggningar eller
används bara för lokal energiförsörjning till navigationsbojar.
Vågkraftverken var inte driftsäkra, hade låga verkningsgrad och
höga produktionskostnader.

Funktion:
En flytkropp (en boj) flyter på vattenytan. Bojen är
förbunden genom en vajer med en speciell generator (en
linjärgenerator) som kan omvandla fram och tillbaka rörelse till
el. Generatorn är fastförankrad på havsbotten. Vågorna tvingar
bojen till att röra sig upp och ner som i sin tur gör att inom
generatorn fås en fram och tillbaka rörelse som skapar
elektricitet.


Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/1aDYa48IHJbWS3oljenFlQ/SE520921.C2.pdf

Hur ett sådant vågkraftverk fungerar beskrivs också på www.energikunskap.se, där bilden kommer ifrån.

http://www.energikunskap.se/FAKTABASEN/Vad-ar-energi/Energibarare/Fornybar-energi/Vatten/Vagkraft/Värmeisolerande rullgardin (SE426183)

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 08 Feb, 2014 19:32

Handlar om:
Patentet handlar om att förbättra värmeisolering mot
fönster genom att rulla ner en specialutformad gardin.

Löser problem med:
Att mycket värme försvinner genom fönster vilket
påverkar uppvärmningskostnader negativt.

Funktion:
Rullgardinen består av två skikt transparenta folier
som släpper igenom ljus. Gardinen har en ventil för att luft ska
kunna komma in mellan folierna och bilda ett isolerande skikt. Luften
släps ut när gardinen rullas upp.

Se hela patentet:

http://was.prv.se/spd/pdf/1I0B3GScOUJhSy3t0WW1EA/SE426183.B.pdfSE535395 Förfarande och maskin för att möjliggöra att åstadkomma lagring av energi

Dagens Bro - Svenska Patent Posted on 02 Feb, 2014 11:10

Handlar om:
Patentet handlar om att se hushållssopor som
resurs som kan paketeras och sparas för användning vid senare
behov. Patentet handlar också om att maskinen för sortering och
paketering av sopor drivs av vatten från befintliga vattenledningar.

Löser problem med:
Att den stora mängden sopor som vi producerar inte
tillgodogörs.

Funktion:
Komposterbara och brännbara sopor separeras från varandra.
Senare sker sönderdelning och paketering av soporna i
vakuumförpackningar. Maskinen har en turbin och generator som drivs
av vattentryck i vattenledningar. Generatorn producerar el som sparas
i ett batteri. Elen används vid behov för att driva motorer för
sönderdelning och paketering av soporna.


Se hela
patentet:
http://was.prv.se/spd/search?content=SE535395&lang=sv&tab=1&hits=trueNext »