Blog Image

EkoBroar

Positiv och Inspirerande

EkoBroar vill inspirera till att skapa länkar till en bättre miljö


Miljövänligare flygplan

Dagens Bro - Transport Posted on 16 Mar, 2014 09:13

Flygindustrin
har satt som mål att minskar den europeiska flygtrafikens utsläpp
av koldioxid, kväveoxider och buller med upp till 40 procent fram
till 2020. Det genom drastiskt sänkt bränsleförbrukning.

Sex
större delprojekt med syfte att utveckla teknik som kan hjälpa att
uppnå målet ingår i ett EU-projekt som kallas ”Clean Sky”

Inom Clean
Sky genomförs ett delprojekt som kallas “Smart Fixed Wing Aircraft”
där Saab bidrar med utveckling av nya vingar. Projektet genomförs i
samarbete med flygplanstillverkaren Airbus.

Saab har konstruerat en helt ny typ av flygplansvinge
som i längden kan spara stora mängder flygbränsle. Hemligheten är
att reducera luftmotståndet till ett minimum, samtidigt som vingen
byggs lättare.

Den nya vingen är gjord i kolfiberarmerad komposit.
Genom att använda helt nya verktyg har Saab utvecklat vingpaneler utan
tillstymmelse till ojämnheter på ytan – inga vågor i materialet,
inga skarvar eller nitar. Allt gjutet och härdat i ett stycke med en
helt slät och blank yta som förbättrar luftens strömning över
vingen, så kallad naturlig laminärströmning, och reducerar
uppkomsten av turbulens som i sin tur ökar luftmotstånd och
bränsleförbrukning.

2014 kommer den yttre delen av vingen på en
Airbus A340 att bytas ut mot en helt ny nio meter lång
vingkonstruktion med det nya turbulensfria kompositskalet. Utöver
själva vingen utvecklar Saab ett system för energieffektiv styrning
av vingklaffar.

http://www.saabgroup.com/en/Campaigns/Visste-du/stories/story05/

http://www.cleansky.eu/content/page/sfwa-smart-fixed-wing-aircraftFlytta med lastcykel

Dagens Bro - Transport Posted on 30 Nov, 2013 16:57

Att cykla är det smidigaste sättet att ta sig runt i stan. Nu kan man även fixa flyttlasset med cykel.
Enligt MoveByBike som jobbar med lastcyklar kan man klara uppemot 300 kg och 3 kubikmeter med en släpvagn. Det är alltså, för exempel en stor soffa som kan flyttas med cykel istället för en lastbil.Elbilar

Dagens Bro - Transport Posted on 27 Nov, 2013 22:48

En
undersökning från Statens
Institut för Kommunikationsanalys
(SIKA) visar att 70 % av alla resor med bil i Sverige är kortare än
3 mil, vilket innebär att de resorna kan genomföras med elbilar.
För resor inom storstäder borde elbilen vara ett självklart val
men så är det inte än. Få laddstationer och behov av fler
incitament nämns som orsaker till det svaga intresset för elbilar.

Men det är bara tidsfråga innan elbilar tar över, främst inom
tätorter. Elektricitet anses av många vara den framtida
ersättningen för fossilbränslen och det pågår mycket forskning
inom området. Framför allt forskas det mycket inom området
batterier med syfte att kunna öka främst räckvidden för
elbilarna.

Idag
har vi ca 4,4 miljoner bilar i Sverige. De svenska energibolagen har
ett önskemål att runt 600 000 bilar ska vara el eller laddhybrider
2020. Regeringen har satt som mål att fossila bränslen ska vara
utfasade i Sverige 2030 och EU har som målsättning att all trafik
inom tätorter ska vara utsläppsfri 2050.

Det
finns ganska många biltillverkare som erbjuder elbilar i sina
sortiment. Bilarna ser inte längre ut som tråkiga postbilar utan
kan se ut som den
på bilden visade Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive.


Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholm Stad och Vattenfall för att främja användningen av elbilar och laddhybrider i Sverige. 335 organisationer och företag deltar i upphandlingen, se www.elbilsupphandlingen.se.