Blog Image

EkoBroar

Positiv och Inspirerande

EkoBroar vill inspirera till att skapa länkar till en bättre miljö


Solcellsdrivna papperskorgar och lampor

Dagens Bro - Energi Posted on 24 Apr, 2014 22:33

Stockholms stad fortsätter att satsa på solcellsdrivna papperskorgar för att minska problem med växande mängder skräp.

”Soldriven papperskorg lagrar skräp precis som en vanlig papperskorg för utomhusbruk. Men tack vare en inbyggd komprimator har den cirka fem gånger så stor kapacitet som andra papperskorgar i motsvarande storlek. Dessutom drivs komprimatorn med elektricitet från solceller på papperskorgens lock. Därmed behövs ingen nätanslutning vilket gör att papperskorgen blir enkel att placera ut. Komprimeringen startar helt automatiskt när någon öppnar luckan och slänger skräp, eller så kan man välja ett annat intervall. Genom komprimeringen kan man göra betydande besparingar eftersom papperskorgen inte behöver tömmas lika ofta.”
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/materialforum/papperskorg_med_soldriven_komprimator/a775

Vill du veta hur komprimeringen i en papperskorg går till kan du till exempel studera patentansökan US20140041535 ”TRASH COMPACTOR HAVING A LINEAR ACTUATOR”
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2014041535A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20140213&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

En annan bra satsning som är relaterad till solceller är de solcellsdrivna belysningslamporna monterade längs vattnet i Fredhäll.
Lamporna
har ett system som känner av om folk befinner sig i närheten så
att lamporna tänds bara när det behövs. Ett sådant system
beskrevs i ett tidigare inlägg. Svenska Patent: Anordning för att tända och släcka belysning…
Flygande vindturbin

Dagens Bro - Energi Posted on 06 Apr, 2014 21:52


Idén är enkel – istället
för att bygga ett torn kan man lyfta upp turbinen med hjälp av en
ballong fylld med helium. Fördelen med en sådan turbin är tillgång
till starka vindar som uppstår på höjder som är
ouppnåeliga för konventionella vindkraftverk.

Enligt
Altaeros Energies kan vindturbinen flyttas runt och installeras vid
behöv och i svårtillgängliga områden. En ytterligare fördel är
att få fågelarter flygel på sådan höjder, vilket skulle minska
antal döda fåglar på grund av kollision med turbinbladen.

Företaget bedömer att den mest fördelaktiga höjden är
300 meter, där turbinerna är cirka 65 procent mer effektiva än
traditionella vindturbiner.

www.altaerosenergies.com
wikipedia.org/wiki/Airborne_wind_turbineSmåskalig vindkraft

Dagens Bro - Energi Posted on 19 Jan, 2014 13:46

På sistone, världen
över har det gjorts omfattande satsningar på vindkraftstekniken, främst inom stora turbiner och vindkraftsparker.

Parallellt
med de stora vindturbinerna har även små vindkraftverk utvecklats
vilket har skapat bra möjligheter till att producera egen el, bidra
till en renare miljö och på sikt spara pengar.

Bilden kommer från www.windforce.se. Ett företag som erbjuder moderna små vindkraftverk.

Vindkraftverk
är i grunden en ganska enkel konstruktion bestående av vingblad,
rotorskiva, generator, någon form av styrfena och styrsystem som kan
tillverkas relativt enkelt. Baksidan av det är att det tyvärr finns
en mängd av mer eller mindre sämre småskaliga vindkraftverk
tillgängliga på marknaden. Därför ska man kanske inte alltid köpa
den billigaste varianten.

Hur
många blad ska en turbin ha?

En
fåbladig turbin med 2-3 blad ger hög topp-effekt vilket är vad
tillverkarna säljer på, men den samma ger väldigt dåligt eller
ingen el alls när det blåser lite. En fåbladig turbin är också svårkontrollerad då den kan övervarva i hög vind med haverier som
följd i värsta fall.

5 blad eller fler medför att turbinen
bromsar sig själv i hög vind, detta beror på att den blir för tät
för att vinden ska kunna passera genom rotorn. Rotorn blir som en
skiva och kan då inte snurra fortare eftersom farten bara ökar så
länge vinden passerar. Fler blad ger lägre topp-effekt, men högre
vridmoment vid lägre vindhastigheter samt att turbinen bromsar sig
själv.

För
att veta hur man bäst utnyttjar vinden måste man ta reda på vilka
vindhastigheter som är vanligast där vi bor.

I
Sverige är medelvinden på 5-7 m/s, men det är oftast inte mer än
två dagar i månaden med 12 m/s eller mer. Om man inte bor vid havet
där det kan vara något fler dagar med hög vind.
(www.windforce.se/vindkraftverk.php)

Vindkraftverk kan kombineras med solfångare och konstrueras så att, för exempel en stuga på landet kan bli helt självförsörjande på
el.

Sök på exempelvis ”småskalig vindkraft” eller ”små
vindkraftverk” för att hitta leverantörer.

http://www.ecoprofile.se/smaskalig-vindkraft
finns en lista på många vindkraftverk med priser, storlekar och
effekt. Priserna där börjar från 6 995kr exklusive mast.Värme från solen – fortsättning på Solenergi i ditt hus

Dagens Bro - Energi Posted on 26 Dec, 2013 11:03

Som solcellssystem
för elproduktion finns det numera färdig paket med solfångare att
installera för att producera gratis värme och varmvatten. Enligt
Vattenfall passar
standardiserade
solfångarpaket bäst för enplanshus som värms upp med
direktverkande el. Vid en annan typ av hus eller uppvärmning kan man
ta fram lösningar anpassade för specifika förutsättningar och
behov. Det är extra lämpligt att investera i solvärme om man
bygger nytt eller om vattenberedaren ändå behöver bytas ut likaså
om taket behöver renoveras eller bytas.

Med
dagens system kan allt varmvatten komma från solen under den
soligaste perioden, april – september. Annars kan solfångare täcka
hälften av varmvattenbehovet för ett hushåll. Färdigt paket
anpassade för småhus kostar från ca 20 000 kr beroende på
storlek.

Sök på
”solfångare” för att hitta företag som jobbar med tekniken i
Sverige. Även här finns stora energibolag som erbjuder färdiga
värmepaket.

En
händig hemmafixare kan pröva att bygga sin egen luftsolfångare.
Det finns många tips på internet. Se till exempel artikel om en
hemmabygd solfångare som togs fram för att bli kvitt med
fuktproblem i källaren: www.viivilla.se/Bygg/AMiljo/Niklas-fick-bukt-med-kallarfukten–byggde-egen-luftsolfangare-45905El från solen – fortsättning på Solenergi i ditt hus

Dagens Bro - Energi Posted on 24 Dec, 2013 09:59

Utvecklingen
av solceller går fort framåt. Solceller blir billigare och
effektivare. Egentligen är ljusceller eller ljuspaneler en mer
korrekt benämning då den andra generationens solceller (tunnfilm)
och den tredje generationens solceller (nanoteknik) tar hand om allt
ljus. Det innebär att man kan tillgodoräkna allt ljus, inte bara
soltimmarna. Exempelvis är antalet ljustimmar ca. dubbelt så många
som antalet soltimmar i Stockholmsregionen. Lägre priser på
solceller innebär att färdiga system att installera blir också
billigare.

Varje
hus är unikt och det är många detaljer att sätta sig in i. I
grunden är att ju mer solljus som träffar solcellerna desto mer
solenergi får man ut. Det som påverkar är bland annat var huset är
beläget, i vilket väderstreck solcellerna kan placeras, hur stor
takyta som finns och om någon del skuggas.

Förutom
de stora energibolagen erbjuder numera andra företag som är
specialiserade på solcellssystem färdiga paket med material,
installation och anslutningar till nätet. Priserna på färdiga
paket varierar allt från ca 20 000 kr till flera hundra tusen
beroende på bland annat hur mycket el man vill producera. Söker man
på ”solceller” så får man upp flera träffar på företag som
jobbar med den tekniken.

Lite
annorlunda lösning erbjuder Fasadglas som fokuserar på
ljuscellslösningar i fasader.

Bilden kommer från fasadglas.seSolenergi i ditt hus

Dagens Bro - Energi Posted on 16 Dec, 2013 23:09

Inom
loppet av bara 10 minuter har solen skickat lika mycket energi över
jordens yta som hela mänskligheten förbrukar under ett helt år.
Ändå pratas det om energikris och användning av fossila bränslen
stadigt ökar. Det låter konstigt men orsaken till det är bland annat att man tänker på solenergin som någonting bara för varma länder och tror inte att det går så bra att producera el eller värme från solen i exempelvis Sverige. Senare måste tekniken förbättras och bli billigare för att kunna konkurrera med andra energikällor men Tysklands exempel, där det satsas mycket på solenergi, visar att det faktiskt går och Tyskland har inte många flera soltimmar per år än Sverige.

Solenergin
kan omvandlas till el eller värme i stora anläggningar för
storskalig energiproduktion. Det finns intressanta exempel på det
som bland annat det spektakulära PS10 Solar Power Plant i närheten
av Sevilla som är världens första kommersiella anläggning med ett
torn för koncentrerade strålar.

Men
finns det enklare soldrivna enheter som kan installeras i en villa
eller sommarstuga? Ja, numera finns det faktiskt en del lösningar
tillgängliga på marknaden.

Bilderna visar principer för hur man
kan producera varmvatten eller el från solen i ett hus. I senare
inlägg kommer vi titta närmare på prisläget och hur mycket man kan få ut ur system som finns
att köpa i dagsläget.