Miljöfördelar och acceptans gällande de estetiska faktorerna har gjort att efterfrågan och intresset kring gröna tak har ökat de senaste åren.

Fördelar med ett växttak är flera:
Dämpar buller. Mildrar stadsklimatet. Minskar risken för översvämning i städer vid plötsliga skyfall. Minskar behovet av stora dagsvattensystem. Tar upp och binder luftföroreningar. Skyddar underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar. Isolerar byggnaden och sparar därigenom energi. Sedumtak är i det närmaste underhållsfritt. (wikipedia)
Bilden kommer från: http://www.vegtech.se

Sedummattorna är lätta att lägga för den händige, men den täta pappen under måste normalt monteras av papptakläggare. Pappen måste vara av typen “rotsäker” så att inte rötter växer ner och gör hål i tätskiktet. Detta gäller främst ogräs som etablerar sig i sedummattorna, och inte så mycket sedumrötterna i sig.

Sedum ingår i växtfamiljen fetbladsväxter. De har blad av ovanlig tjocklek som genom sin vattenhållande förmåga kan överleva långa perioder utan vatten. Äldre typer av torv- och grästak behöver vattnas under sommarens torrperioder, men så är alltså inte fallet med sedumtak. Tvärtom bör man undvika att vattna sedumtaket eftersom eventuellt ogräs då torkar ut. Det är heller inte något stort problem med ökad viktbelastning på takkonstruktionen eftersom sedummattorna endast är ca 4 cm tjocka. Vid vindutsatta lägen bör sedummattorna viktas med grus.
http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/706/sedumtak-grona-tak