Handlar om:
En ny konstruktion av ett vågkraftverk.

Tidigare under rubrik ”Svenska Patent” presenterade
vi en ”klassiskt” vågkraftverk med en boj som flyter på
havsytan och som är kopplad till en generator fastmonterad på
havets botten.

Den här konstruktionen har en behållare som kan flyta
på havsytan och behållaren har två mindre tankar på varsin sida.
Inuti behållaren och tankarna strömmar en vätska. Vågorna gör
att ena tanken hamnar högre en den andra och då strömmar vätskan
från den behållaren som får högre position till den andra tanken.
När vätskan förflyttar sig mellan tankarna passerar den en turbin
som driver en generator som kan producera el.

Se hela patentet:
ttp://was.prv.se/spd/pdf/PgXnJ_58OJ3WS3oljenFlQ/SE536349.C2.pdf