Stockholms stad fortsätter att satsa på solcellsdrivna papperskorgar för att minska problem med växande mängder skräp.

”Soldriven papperskorg lagrar skräp precis som en vanlig papperskorg för utomhusbruk. Men tack vare en inbyggd komprimator har den cirka fem gånger så stor kapacitet som andra papperskorgar i motsvarande storlek. Dessutom drivs komprimatorn med elektricitet från solceller på papperskorgens lock. Därmed behövs ingen nätanslutning vilket gör att papperskorgen blir enkel att placera ut. Komprimeringen startar helt automatiskt när någon öppnar luckan och slänger skräp, eller så kan man välja ett annat intervall. Genom komprimeringen kan man göra betydande besparingar eftersom papperskorgen inte behöver tömmas lika ofta.”
http://byggkatalogen.byggtjanst.se/materialforum/papperskorg_med_soldriven_komprimator/a775

Vill du veta hur komprimeringen i en papperskorg går till kan du till exempel studera patentansökan US20140041535 ”TRASH COMPACTOR HAVING A LINEAR ACTUATOR”
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2014041535A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20140213&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

En annan bra satsning som är relaterad till solceller är de solcellsdrivna belysningslamporna monterade längs vattnet i Fredhäll.
Lamporna
har ett system som känner av om folk befinner sig i närheten så
att lamporna tänds bara när det behövs. Ett sådant system
beskrevs i ett tidigare inlägg. Svenska Patent: Anordning för att tända och släcka belysning…