Handlar om:
Patentet handlar om att omvandla, till exempel kommunala fasta
avfall som innehåller plast, gummi eller biomassa till bioolja som
kan användas som bränsle till fordon eller i energianläggningar.

Löser problem med:
Generella miljöproblem som orsakas av ökande mängder avfall och
utsläpp från avgaser vid förbränning av bränsle som kommer från
olja.

Funktion:
Metoden i patentet är en utvecklad pyrolys och använder sig av
högtemperaturånga som gör att biooljan man får har högre
kvalitet.


Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/DkjD2KSq2WHWS3oljenFlQ/SE535121.C2.pdf

Mer om
pyrolys och fövätskning:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pyrolys
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rv%C3%A4tskning

”Direkt
förvätskning av biomassa. Biomassa
kan förvätskas genom pyrolus. Genom kraftig, snabb upphettning av
biomassa i frånvaro av syre kan en vätska fås, som oftast kallas
för pyrolysolja Den kan användas som bränsle eller som råvara för
utvinning av kemikalier Metoder att framställa vätskeformigt
biobränsle ur biomassa har av outgrundlig anledning börjat kallas
Biomass to liquid även på svenska.

Direkt förvätskning
av sorterat avfall. Blandningar av förpackningsplast, till
exempel polyeten, polypropen och polystyren, skumgummi, m.m. papper
och finmalet träavfall från till exempel byggen, gamla möbler,
m.m. kan direkt förvätskas med processer som är under utveckling i
bl.a. Tyskland och USA”