Idén är enkel – istället
för att bygga ett torn kan man lyfta upp turbinen med hjälp av en
ballong fylld med helium. Fördelen med en sådan turbin är tillgång
till starka vindar som uppstår på höjder som är
ouppnåeliga för konventionella vindkraftverk.

Enligt
Altaeros Energies kan vindturbinen flyttas runt och installeras vid
behöv och i svårtillgängliga områden. En ytterligare fördel är
att få fågelarter flygel på sådan höjder, vilket skulle minska
antal döda fåglar på grund av kollision med turbinbladen.

Företaget bedömer att den mest fördelaktiga höjden är
300 meter, där turbinerna är cirka 65 procent mer effektiva än
traditionella vindturbiner.

www.altaerosenergies.com
wikipedia.org/wiki/Airborne_wind_turbine