Handlar om:
Patentet handlar om att förenkla montering av
rotorbladen vid ett vindkraftverk.

Löser problem med:
Man vill bygga högre vindkraftverk eftersom då kan
man utvinna mera vindenergi. Problemet är att det finns få mobila
kranar som har lyfthöjd över 100 meter. Väntetiden på lämpliga
kranar är lång och att lyfta rotorblad med dagens teknik kan orsaka
skador på bladen.

Funktion:
Rotornavet har två genomgående hål på var sin sida.
En vinsch är monterad uppe på navet. Man vinschar upp rotorbladen
men hjälp av vajer som går igenom hålen.

Se hela patentet:
http://was.prv.se/spd/pdf/lErvFLpbvE7WS3oljenFlQ/SE532927.C2.pdf