Som solcellssystem
för elproduktion finns det numera färdig paket med solfångare att
installera för att producera gratis värme och varmvatten. Enligt
Vattenfall passar
standardiserade
solfångarpaket bäst för enplanshus som värms upp med
direktverkande el. Vid en annan typ av hus eller uppvärmning kan man
ta fram lösningar anpassade för specifika förutsättningar och
behov. Det är extra lämpligt att investera i solvärme om man
bygger nytt eller om vattenberedaren ändå behöver bytas ut likaså
om taket behöver renoveras eller bytas.

Med
dagens system kan allt varmvatten komma från solen under den
soligaste perioden, april – september. Annars kan solfångare täcka
hälften av varmvattenbehovet för ett hushåll. Färdigt paket
anpassade för småhus kostar från ca 20 000 kr beroende på
storlek.

Sök på
”solfångare” för att hitta företag som jobbar med tekniken i
Sverige. Även här finns stora energibolag som erbjuder färdiga
värmepaket.

En
händig hemmafixare kan pröva att bygga sin egen luftsolfångare.
Det finns många tips på internet. Se till exempel artikel om en
hemmabygd solfångare som togs fram för att bli kvitt med
fuktproblem i källaren: www.viivilla.se/Bygg/AMiljo/Niklas-fick-bukt-med-kallarfukten–byggde-egen-luftsolfangare-45905