Inom
loppet av bara 10 minuter har solen skickat lika mycket energi över
jordens yta som hela mänskligheten förbrukar under ett helt år.
Ändå pratas det om energikris och användning av fossila bränslen
stadigt ökar. Det låter konstigt men orsaken till det är bland annat att man tänker på solenergin som någonting bara för varma länder och tror inte att det går så bra att producera el eller värme från solen i exempelvis Sverige. Senare måste tekniken förbättras och bli billigare för att kunna konkurrera med andra energikällor men Tysklands exempel, där det satsas mycket på solenergi, visar att det faktiskt går och Tyskland har inte många flera soltimmar per år än Sverige.

Solenergin
kan omvandlas till el eller värme i stora anläggningar för
storskalig energiproduktion. Det finns intressanta exempel på det
som bland annat det spektakulära PS10 Solar Power Plant i närheten
av Sevilla som är världens första kommersiella anläggning med ett
torn för koncentrerade strålar.

Men
finns det enklare soldrivna enheter som kan installeras i en villa
eller sommarstuga? Ja, numera finns det faktiskt en del lösningar
tillgängliga på marknaden.

Bilderna visar principer för hur man
kan producera varmvatten eller el från solen i ett hus. I senare
inlägg kommer vi titta närmare på prisläget och hur mycket man kan få ut ur system som finns
att köpa i dagsläget.